§ 9. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  9.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do osób odbywających studia systemem wieczorowym lub zaocznym.