§ 12. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.