§ 11. - Organizacja ochrony zdrowia studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.110

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1973 r.
§  11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów (Dz. U. Nr 55, poz. 342).