Art. 10. - Organizacja niektórych rynków rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2059

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2009 r.
Art.  10.
1. 16
(uchylony).
2-6. 17
(uchylone).
16 Art. 10 ust. 1 uchylony przez art. 9 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
17 Art. 10 ust. 2-6 uchylone przez art. 9 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.04.6.40) z dniem 30 stycznia 2004 r.