§ 9. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 9. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  9.
Dział mechaniczny obejmuje warsztaty mechaniczne, tłocznię i liczarnię. Ponadto dział mechaniczny prowadzi biuro zamówień oraz zajmuje się sprawami instalacji i remontu urządzeń i pomieszczeń Mennicy Państwowej.