§ 7. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 7. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  7.
Dział administracyjny prowadzi pracę biurową, obejmującą: sekretariat, sprawy personalne pracowników umysłowych i fizycznych, rachubę, kasę, skarbiec kruszców i monet, magazyny surowców i wyrobów gotowych oraz muzeum numizmatyczne.

Do działu administracyjnego należy ponadto dokonywanie wszelkich zakupów i sprzedaży na zasadzie wniosków działów technicznych i uchwał rady menniczej.