§ 4. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 4. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  4.
Mennica Państwowa używa pieczęci z godłem Państwa i napisem: "Mennica Państwowa" w myśl obowiązujących przepisów o pieczęciach urzędowych.