§ 3. - Organizacja Mennicy Państwowej. - Dz.U.1935.3.18 - OpenLEX

§ 3. - Organizacja Mennicy Państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1935 r.
§  3.
Mennica Państwowa podlega Ministrowi Skarbu.