§ 1. - Organizacja i zakres działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.20.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1945 r.
§  1.
(1)
Sprawy administracji miernictwa włącza się do zakresu działania wojewodów i starostów powiatowych (grodzkich) na zasadach ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 555 z 1936 r.).
(2)
Sprawy pomiarów kraju załatwiane będą we władzach administracji ogólnej II i I instancji, łącznie ze sprawami administracji miernictwa.