§ 15. - Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.
§  15.
Etaty, środki finansowe i obsługę, niezbędne do prowadzenia działalności wojewódzkiego, powiatowego (miejskiego) i gromadzkiego komitetu zapewnia prezydium właściwej rady narodowej, w którego siedzibie mieści się komitet.