[Zmiana otwartego funduszu emerytalnego] - Art. 84. - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych. - Dz.U.2020.105 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - [Zmiana otwartego funduszu emerytalnego] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.105 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  84.  [Zmiana otwartego funduszu emerytalnego]

Jeżeli członek otwartego funduszu przystępuje do innego otwartego funduszu, fundusz ten jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z tym członkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.