Jędrasik-Jankowska Inetta, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Autor fragmentu:

Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA

RozdziałI
GENEZA I ROZWÓJ IDEI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1.Preindustrialne formy zabezpieczenia społecznego

Punktem wyjścia rozważań na temat rozwoju idei zabezpieczenia społecznego i metod jej realizacji musi być konstatacja, że człowiek - niezależnie od tego, czy jest dziełem Stwórcy, czy wytworem procesów ewolucji - jest istotą w pewnym sensie niedoskonałą. Z biegiem lat traci bowiem siły witalne, a tym samym zdolność do zdobywania sobie pożywienia . Musi wówczas liczyć na innych, stając się ciężarem przede wszystkim dla swoich bliskich.

Od najdawniejszych czasów ludzkość poszukiwała sposobów rozwiązania tego problemu. Niestety, były i takie ludy jak w starożytnej Sparcie, gdzie osoby niepełnosprawne, starców i kalekich zrzucano po prostu ze skały.

W czasach nowożytnych też mamy przykłady podobnych sposobów postępowania. W relacjach podróżników można znaleźć opisy sposobów praktykowanych przez niektóre plemiona afrykańskie. Jednym z nich jest zwyczaj wsadzania starców na wysokie palmy i potrząsania nimi co sił aż staruszkowie pospadają i problem sam się rozwiąże.

Mniej drastyczne sposoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX