[Odpowiednie stosowanie] - Art. 62a. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 62a. - [Odpowiednie stosowanie] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  62a.  [Odpowiednie stosowanie]

Przepisy dotyczące zapłaty podatku stosuje się odpowiednio do zaliczenia na poczet zobowiązania podatkowego środków pieniężnych przyjętych jako zabezpieczenie na podstawie art. 33d § 2 pkt 6 i 7.