Czy jeśli podatnik otrzymał postanowienie o przyjęciu dobrowolnego zabezpieczenia na 4 dni przed terminem przedawnienia... - OpenLEX

Czy jeśli podatnik otrzymał postanowienie o przyjęciu dobrowolnego zabezpieczenia na 4 dni przed terminem przedawnienia zobowiązania, to do przedawnienia nie doszło?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w toku sądowego działu spadku zawarł 27.08.2013 r. ugodę z uczestnikami, w wyniku której przyznano mu na własność: sp. wł. prawo do mieszkania wartości 180 000 zł. Zobowiązał się do spłaty uczestnikowi 60 000 zł. Podatnik nie wiedział, że od kwoty spłaty, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, wpadł w obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ( art. 3 ust. 1 pkt 3 u.p.c.c.) w wysokości: 60 000 x 2% = 1 200 zł płatne do 10 września 2013 r. Organ podatkowy I instancji nie wyprowadził podatnika z nieświadomości, hodował odsetki przez 5 lat i w 2018 r. wszczął postępowanie podatkowe i wydał decyzję, doręczoną 19.08.2018 r. określającą zobowiązanie w PCC w kwocie 1 200 zł. Podatnik odwołał się do organu II instancji i decyzję utrzymującą decyzję I inst. otrzymał 10.01.2019 r. czyli po terminie 31.12.2018 r. przedawnienia zobowiązania. W trakcie postępowania odwoławczego, organ I instancji postanowieniem doręczonym 5.12.2018 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej, ponieważ do upływu terminu przedawnienia było mniej niż 3 miesiące (art. 239b § 1 pkt 4 o.p.). W wyniku zażalenia na rygor, w trybie autokontroli, organ I instancji uchylił rygor postanowieniem doręczonym 10.01.2019 r. Podatnik w celu uniknięcia kosztów egzekucji i strat wizerunkowych zawnioskował i przelał 5.12.2018 r. na rachunek depozytowy organu podatkowego (1200 zł nal. gł. + 529 odsetek) jako dobrowolne zabezpieczenie. Postanowieniem doręczonym 27.12.2018 r. organ I instancji przyjął to zabezpieczenie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym doszło do przedawnienia zobowiązania z dniem 31.12.2018 r.? Czy doręczenie 27.12.2018 r. post. o przyjęciu zabezpieczenia, zawiesiło bieg terminu przedawnienia zob. art. 70 § 6 ust. 4 o.p. i w związku z tym doręczenie 10.01.2019 r. decyzji II inst. skutkuje nieprzedawnieniem zobowiązania podatkowego? Jeżeli podatnik złoży skargę do WSA, czy zawiesi się znowu bieg terminu przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX