Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.105.695

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1920 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 października 1920 r.
w sprawie opublikowania przez Rząd Rzeczypospolitej Francuskiej Konwencji, zawartej dn. 3 września 1919 r. pomiędzy Rzecząposposlitą Polską a Rzecząpospolitą Francuską, w przedmiocie emigracji i imigracji.

W wykonaniu art. XVI go Konwencji w przedmiocie emigracji i imigracji zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzecząpospolitą Francuską dn. 3-go września 1919 r. (Dz. Ust. № 41 z dnia 28 maja 1920 roku poz. 246) podaję do wiadomości, iż Rząd Rzeczypospolitej Francuskiej opublikował pomienioną Konwencję w dzienniku urzędowym "Journal Officiel" z dn. 27 czerwca 1920 r. str. 9038 kol. 3 a.