Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.8.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1963 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
W związku z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych i znaków towarowych pobiera się opłaty jednorazowe i opłaty okresowe w wysokości określonej w rozporządzeniu.
§  2.
Wolne są od opłat okresowych, związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych jednostki gospodarki uspołecznionej, w szczególności jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa państwowe, zjednoczenia tych przedsiębiorstw, organizacje spółdzielcze, organizacje zawodowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne.