§ 8. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych. - Dz.U.1982.27.199 - OpenLEX

§ 8. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.27.199

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1982 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.