§ 4. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych. - Dz.U.1982.27.199 - OpenLEX

§ 4. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.27.199

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1982 r.
§  4.
Od opłat za egzamin zwalnia się uczniów szkół, których program nauczania przewiduje szkolenie w celu uzyskania prawa jazdy.