§ 3. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych. - Dz.U.1982.27.199 - OpenLEX

§ 3. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.27.199

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1982 r.
§  3.
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie egzaminu składanego przez kierowcę po upływie okresu pozbawienia prawa jazdy lub na wezwanie uprawnionego organu.