§ 9. - Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  9.
Jeżeli okaże się nieodzowna potrzeba przybrania przy czynności sądowo-lekarskiej pomocy felczera, sanitarjuszów i t. p., należy przyznać osobie przybranej do pomocy odszkodowanie za oderwanie się od zajęć w wysokości 1-5 zł.; niezależnie od tego rzeczone osoby otrzymują zwrot wyłożonych kosztów przyjazdu, tudzież kosztów powrotu i pobytu w siedzibie Sądu, jeżeli zostały wezwane z miejscowości, odległej ponad 15 kilometrów od miejsca posiedzenia sądu.