§ 5. - Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  5.
Przy ryczałtowych opłatach za czynności sądowo-lekarskie należność powinna być obliczoną podług przeciętnej liczby badań i orzeczeń sądowo-lekarskich, dokonanych w danym okręgu w ciągu ostatnich 2 lat Opust ze strony lekarza nie może wynosić mniej niż 10%.