§ 1. - Opłaty za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.501

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1925 r.
§  1.
Lekarze urzędowi i wolno praktykujący za czynności sądowo-lekarskie pobierają opłaty podług taksy określonej w niniejszem rozporządzeniu.