Opłaty w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych: krakowskiego i lwowskiego oraz Sądu Okręgowego cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.124.1009

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI SKARBU ORAZ PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 12 listopada 1923 r.
o opłatach w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych: krakowskiego i lwowskiego oraz Sądu Okręgowego cieszyńskiego.

Na podstawie art. 7 przepisów przechodnich do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz. P. P. P. № 14, poz. 164) z części I rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem (Dz. U. R. P. № 84, poz. 751), oraz na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz. U. R. P. № 38, poz. 315) zarządza się co następuje:
Ustępy oznaczone literą a) w §§ 3, 4, 5 oraz § 6 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1922 roku o opłatach w postępowaniu rejestrowem (Dz. U. R. P. № 84, poz. 751) zmienione roporządzeniem z dnia 20 września 1923 r. (Dz. U. R. P. № 95, poz. 767) otrzymują brzmienie następujące:

"§ 3 ........

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis):

Ikategoriahandlowa60zł.
II""20"
III""10"
IV""5"
I"przemysłowa75"
II""60"
III""45"
IV""30"
V""18zł.
VI""12"
VII""5"

§ 4 .........

a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym do 50.000 zł. włącznie - podwójną opłatę określoną w § 3 ust. a) stosownie do kategorji handlowej lub przemysłowej; przy kapitale zaś powyżej 50.000 zł. po 10 zł. od każdych następnych 10.000 zł. przyczem niepełne 10.000 zł. uważa się za pełne;

§ 5 .........

a) za pierwszy wpis, przy kapitale zakładowym do 50.000 zł, włącznie - potrójną opłatę, określoną w § 3 ust. a) dla I kategorji handlowej lub przemysłowej, stosownie do charakteru przedsiębiorstwa! przy kapitale zakładowym powyżej 50.000 zł.-po 25 zł od każdych następnych 20.000 zł., licząc niepełne] 20.000 zł. za pełne;

§ 6. Spółdzielnie uiszczają za wciągnięcie do rejestru:

a) za pierwszy wpis 4 zł

b) za wpis o zmianie statutu i za wykreślenie firmy 2 zł

c) za każdy inny wpis 1 zł

Za wciągnięcie wzmianki o oddziale do rejestru zakładu głównego oraz za wpis zgłoszony w myśl art. 76 ust. 2 ustawy o spółdzielniach opłat się nie pobiera".

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze Sądów Apelacyjnych: krakowskiego i lwowskiego i Sądu Okręgowego Cieszyńskiego i wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1924 r. (Dz.U.24.19.210) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1924 r.