§ 7. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  7.
Wysokość opłaty za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska uzależnia się od maksymalnej masy.