§ 13. - Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.16.157

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2004 r.
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.