Opłata za składowe od towarów przyjętych do składów urzędowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1079

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU:
z dnia 13 grudnia 1923 r.
w sprawie opłaty za składowe od towarów przyjętych do składów urzędowych.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) i w myśl ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz: kredytów udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 127 poz. 1044) zarządza Się co następuje:
Wymienioną w § 52 rozporządzenia o postępowaniu celnem z dn. 13 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 11 poz. 64) opłatę za składowe ustala się w wysokości 0,02 franka złotego od 100 kg. wagi surowej za jeden dzień.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1923 r. w sprawie podwyższenia opłaty za składowe (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 53 poz. 373) uchyla się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1924 r.