Art. 7. - Opłata od kart do gry. - Dz.U.1931.27.171 - OpenLEX

Art. 7. - Opłata od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.171

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1939 r.
Art.  7.

Wyrób, sprzedaż i wywóz kart do gry podlega kontroli władz skarbowych. Organy tych władz mają prawo w restauracjach, kawiarniach i innych lokalach publicznych, jak niemniej w lokalach stowarzyszeń, w których uprawia się grę w karty, sprawdzać, czy do gry używane są karty ostemplowane.