§ 3. - Określenie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2000 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.