§ 2. - Określenie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2000 r.
§  2.
W wojskowych aresztach dyscyplinarnych i izbach zatrzymań palenie wyrobów tytoniowych przez żołnierzy odbywających karę aresztu dyscyplinarnego oraz żołnierzy zatrzymanych jest dopuszczalne w czasie i miejscu ustalonym w porządku dnia.