§ 2. - Określenie właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygielką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.30.204

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia objęcia danego obszaru przez Rzeczpospolitą Polską.