§ 6. - Określenie warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1969 r.
§  6.
Wykaz instytucji uprawnionych do nadawania stopni naukowych oraz określenie stopni naukowych, które mogą być przez te instytucje nadawane, jak też wszystkie zmiany w tym wykazie ogłasza się w Monitorze Polskim.