§ 3. - Określenie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.147.718

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1995 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 października 1995 r.