§ 2. - Określenie stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.147.718

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1995 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym (Dz. U. Nr 48, poz. 285).