§ 3. - Określenie sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.210

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1972 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 1958 r.