§ 2. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej. - Dz.U.1963.3.16 - OpenLEX

§ 2. - Określenie rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  2. 1
Przepisom ustawy podlega eksploatacja następujących urządzeń energetycznych użytkowanych w jednostkach gospodarki uspołecznionej:
1)
kotły parowe o wydajności 0,1 t/h i większej,
2)
kotły wodne o wydajności 0,05 Gcal/h i większej,
3)
turbiny parowe,
4)
parowe silniki tłokowe,
5)
prądnice (generatory),
6)
prostowniki,
7)
transformatory,
8)
urządzenia do elektrolizy,
9)
elektryczne piece, przetwornice, spawarki, zgrzewarki oraz urządzenia napędowe,
10)
kondensatory statyczne do poprawy współczynnika mocy,
11)
elektrofiltry,
12)
piece gazownicze, koksownicze, do półkoksowania, rozkładnie paliw ciekłych i gazowych oraz czadnice,
13)
odbiorniki gazu,
14)
odbiorniki paliw płynnych,
15)
wymienniki ciepła,
16)
odbiorniki pary o poborze nominalnym 1 t/h i większym,
17)
odbiorniki wody gorącej o poborze nominalnym 0,5 Gcal/h i większym,
18)
piece przemysłowe i suszarnie na paliwo stałe,
19)
urządzenia do odzysku ciepła,
20)
pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki i młyny,
21)
stacje elektroenergetyczne,
22)
stacje redukcyjno-schładzające dla pary,
23)
sieci cieplne parowe,
24)
sieci cieplne wodne,
25)
sieci gazowe,
26)
sieci elektroenergetyczne, z wyjątkiem sieci trakcji miejskiej,
27)
sieci sprężonego powietrza,
28)
instalacje do zmiękczania wody,
29)
aparatura kontrolno-pomiarowa dla urządzeń określonych w punktach 1-28.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 1970 r. (Dz.U.70.21.173) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1970 r.