§ 5. - Określenie rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz egzaminy uzupełniające dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1948 r.
§  5.
Absolwenci liceów typów nie wymienionych w § 1, którzy nie odpowiadają warunkom przewidzianym w § 2, mogą być przyjęci na studia prawne lub humanistyczne w zakresie socjologii i muzykologii pod warunkiem złożenia najdalej w ciągu I roku studiów akademickich egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjum ogólnokształcącego lub w zakresie przewidzianym dla XI-ej klasy szkoły ogólnokształcącej.