§ 11. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  11.
Egzamin uzupełniający składa się przed komisjami egzaminacyjnymi, powołanymi przez kuratorów okręgów szkolnych.