§ 1. - Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.871

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1997 r.
§  1.
Obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego nie podlegają następujące rodzaje statków stanowiących polską własność, jeżeli nie uprawiają żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
bez napędu mechanicznego,
2)
o napędzie mechanicznym, o długości całkowitej do 15 m,
3)
używane do celów sportowych lub rekreacyjnych.