§ 2. - Określenie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1323 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2017 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.