§ 14. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2016.226 t.j. - OpenLEX

§ 14. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  14. 
Opis zarządzania dokumentacją systemu utrzymania powinien zawierać:
1)
wykaz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji;
2)
sposób wprowadzenia zmian do dokumentacji;
3)
wykaz stanowisk, dla których dokumentacja jest przeznaczona.