§ 6. - Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.
§  6.
Nieuiszczone opłaty i rzeczywiste wydatki będą ściągane w drodze egzekucji administracyjnej z majątku zobowiązanego, w sposób przewidziany ustawami lub umowami międzynarodowemi.