§ 3. - Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.
§  3.
Opłaty konsularne pobierane przez konsulaty etatowe stanowią dochód Skarbu Państwa i winny być najpóźniej piętnastego każdego miesiąca przelewane do Banku Polskiego na rachunek Centralnej Kasy Państwowej, jako dochód z opłat konsularnych.