§ 12. - Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.
§  12.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w krajach europejskich z dniem pierwszym miesiąca następującego po dniu ogłoszenia rozporządzenia, w krajach pozaeuropejskich - w 2 miesiące po dniu ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................