§ 11. - Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.
§  11.
W wypadkach pobierania opłat konsularnych za czynności przewidziane w ogólnej taryfie opłat konsularnych przez polskie urzędy państwowe na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej i W. M. Gdańska, winno być stosowane niniejsze rozporządzenie.