§ 1. - Ogólna taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.56.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1926 r.
§  1.
Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej pobierają za czynności urzędowe opłaty konsularne według taryfy, dołączonej do niniejszego rozporządzenia.