§ 8. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  8.
Orzeczenie prezydium rady narodowej powinno być wydane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania.