Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.608

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
o odroczeniu terminu wejścia w życie ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych.

Art.  1.

Wejście w życie ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych (Dz. Ust. № 63 poz. 412) odracza się do dnia 1 stycznia 1921 roku. Rada Ministrów władną będzie odroczyć ponownie powyższy termin.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.