[Zakaz powoływania na samodzielne stanowiska w jednostkach służby zdrowia; rozwiązanie stosunku pracy fachowego pracownika... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 5. - [Zakaz powoływania na samodzielne stanowiska w jednostkach służby zdrowia; rozwiązanie stosunku pracy fachowego pracownika służby zdrowia] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  5. [Zakaz powoływania na samodzielne stanowiska w jednostkach służby zdrowia; rozwiązanie stosunku pracy fachowego pracownika służby zdrowia]
1.
W razie skazania na karę, określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2), fachowy pracownik służby zdrowia przez okres od jednego do trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia nie może być powoływany na samodzielne stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia, a zatrudniony na takim stanowisku powinien na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej (wydział zdrowia) być zwolniony z tego stanowiska z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2.
W razie skazania na karę, określoną w art. 4. ust. 1 pkt 3), dotychczasowy stosunek służby (stosunek pracy) fachowego pracownika służby zdrowia ulega rozwiązaniu z samego prawa, a ponadto przez okres od dwóch do pięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia fachowy pracownik służby zdrowia nie może być powoływany na samodzielne stanowiska w społecznych zakładach służby zdrowia.
3.
Minister Zdrowia ustali, które stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia są samodzielnymi w rozumieniu ust. 1 i 2.