Ustalenie samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia. - M.P.1953.A-53.596 - OpenLEX

Ustalenie samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1953.A-53.596

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 maja 1953 r.
w sprawie ustalenia samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332) zarządza się, co następuje:
Samodzielnymi stanowiskami w zakładach społecznych służby zdrowia w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332) są następujące stanowiska:
1)
dyrektor, wicedyrektor, kierownik zakładu społecznego służby zdrowia,
2)
ordynator,
3)
kierownik apteki,
4)
kierownik pracowni lub zakładu,
5)
przełożona (instruktorka) pielęgniarek,
6)
pielęgniarka oddziałowa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.