§ 1. - Odpowiedzialność sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.43.257

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1966 r.
§  1.
1.
Przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne stosuje się ze zmianami wskazanymi w art. 571 i 572 Kodeksu do sprzedaży koni, owiec i norek.
2.
Wadami głównymi są:
1)
u koni:
a)
łykawość,
b)
dychawica świszcząca,
c)
wartogłowienie (przewlekłe schorzenie mózgowia lub opon mózgowych z obniżeniem świadomości zwierzęcia),
d)
przewlekłe schorzenie wewnętrznych części oka powstałe na tle nieurazowym,
2)
u owiec świerzb,
3)
u norek gruźlica.